pondělí 26. září 2016

Křest aršíku ZOO

V pátek 16. září se uskutečnil křest aršíku ZOO. Akce se konala v Galerii Zdeňka Buriana v královedvorské zoologické zahradě.

foto Matin Hlavatý


Aršík byl pokřtěn za přítomnosti autorů výtvarného návrhu, manželů Knotkových a rytce Martina Srba, který pro tuto příležitost také navrhl příležitostné razítko s vyobrazením pralesní žirafy Okapi.foto Martin Hlavatý

Po celý den byla v zoo zřízena příležitostná poštovní přepážka, kde si mohli návštěvníci zakoupit nové poštovní známky, obálky dne vydání a další filatelistické materiály. Z přepážky se daly odeslat i doporučené zásilky, opatřené příležitostnými R nálepkami s logem královedvorské zoo a příležitostným razítkem.
Křtu se zúčastnila řada návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani někteří naši maximafilatelisté. Osobně jsem se zde setkal se Zbyškem Veselým a Martinem Hlavatým, který si ke známce vyobrazující zvířata královedvorské zoo vytvořil několik maxikaret s přílež. razítkem. Kromě dominanty známky, nosorožce, si Martin vytvořil i maxikartu s psem hyenovitým.


ze sbírky Martina Hlavatého

Jak jsem se již v minulém článku zmiňoval, pohledy sběratelů na to, jak vytvořil maxikarty v nejlepší shodě, se liší. V minulém článku jsme si ukázali maxikarty opatřené razítky z pošt v blízkosti zoologických zahrad. Další možnou variantou bylo vytvořit si sadu maxikaret, opatřenou příležitostným razítkem ke křtu aršíku. Byť byl aršík pokřtěn v královedvorské zoo, křtil se jako celek, což je patrné i z textu razítka. Domicil má pouze informativní charakter, kde se akce uskutečnila, proto o vhodnosti použití vůbec nepochybuji. Razítko má na rozdíl od těch denních reprezentativnější vzhled a jistě se bude soubor dobře vyjímat třeba v některém soutěžním exponátu.Z pohlednic sběratelé použili oficiální vydání z Postfily, dobové fotopohlednice i ty současné, které se daly lehce sehnat v některých zoo, na internetu nebo například v papírnictví.

Pozitivní dojem z celé akce umocnila přítomnost nádherných prehistorických děl malovaných Zdeňkem Burianem, připravenost obsluhy filatelistické přepážky i celého křtu. Příjemná byla i snaha zajistit účastníkům z řad filatelistů nižší vstupné do zoo. Kdo si tedy udělal čas a prohlédl si také expozice zvířat v zoo, nemohl litovat. Pěkné počasí k tomu přímo vyzývalo. 
PK

středa 21. září 2016

Maxikarty ke známkám Zoologické zahrady I.

Na dva samostatné články nakonec vydají maxikarty k nádherné emisi Ochrana přírody - Zoologické zahrady, připomínající faunu zoologických zahrad v Praze, ve Dvoře Králové, v Jihlavě a v Olomouci.Aršík zobrazující faunu čtyř zoologických zahrad přinesl i různé pohledy sběratelů, jak toto téma co nejlépe uchopit. 
Jednou z možností, po které někteří sběratelé sáhli, bylo vytvořit maxikarty s razítky pošt v blízkosti zoologických zahrad, tedy pošty v Praze, ve Dvoře Králové, v Olomouci a v Jihlavě.
K realizaci sběratelé použili staré fotopohlednice nebo pohlednice vydané Postfilou. Podívejme se tedy, co vytvořili a co nám k tomu napsali...
"Jak víte, námět ochrany přírody již od počátku vychází díky Postfile také na analogických pohlednicích. Problém je, že když nemůže Postfila dle regulí FIP používat razítka FDC, většinou použije obyčejné razítko s domicilem Prahy 1. Přitom letos, několik dní po vydání aršíku ZOO, bylo připravené příležitostné razítko ve Dvoře Králové v areálu zoo právě ke křtu tohoto aršíku. Proč Postfila nepočká pár dní na příležitostné razítko nevím. Snad kvůli veletrhu Sběratel, aby měla vyšší pravděpodobnost odbytu. Já jsem se rozhodl vytvořit si sadu postfiláckých pohlednic s razítky z měst, ve kterých se prezentované ZOO nachází.Jednoduché to bylo v den vydání aršíku, neboť jednou ze ZOO na aršíku je ta pražská, tudíž vznikla CM s razítkem Prahy s erbem. Ostatní CM jsem realizoval v rámci služební cesty na Moravu. Ve čtvrtek 15.9. jsem cestou do Hodonína zajel do Jihlavy. Nejprve jsem se stavil přímo v ZOO, abych zjistil, jaké pohlednice jsou na trhu a zda se některé nebudou hodit nyní nebo v budoucnu. Zklamali mě, neboť pohlednici s levhartem sněžným v nabídce neměli. Dali se koupit vlastně jen pohlednice s několika opičkami a hady. Takové jsem nekoupil, neboť nevím, jestli někdy budou zapotřebí. Zato radost mi udělali na hlavní poště, kde v postshopu razítkují razítkem s erbem Jihlavy. Mám tedy i jihlavské pohlednice s razítkem s erbem. Protože ZOO v Hodoníně bude prezentovaná až v příštím roce, návštěvou tamní ZOO jsem se tentokrát nezdržoval.
mimo sadu pohlednic z Postfily vzniklo i několik CM ze starších pohlednic,
které se mi podařilo sehnat dříve

Druhý den jsem pokračoval do Olomouce. ZOO je umístěna v části Svatý Kopeček, přestože tam není poštovní úřad, pátral jsem opět po vhodných pohlednicích. Ani tam nemají nabídku pestrou. Koupil jsem sice pohlednice s tygrem a hrochem, neboť se domnívám, že na některé příští známce tato zvířata vyobrazena budou, ale opět jsem nesehnal pohlednici se lvem. Na poštu jsem zajel do centra města, ale zde jsem se musel spokojit jen s domicilem. Z Olomouce jsem se vydal na Hradec a odtud do Dvora Králové, kde se konal křest aršíku spolu s autogramiádou výtvarníků a byla zde i poštovní příležitostná přepážka s razítkem. Musím uznat, že ZOO ve Dvoře Králové je pěkná. Byl jsem tam naposledy v době, kdy mi bylo asi 10 let a nic si z toho tehdejšího výletu nepamatuji. Tamní ZOO je rozdělená do několika částí, já jsem spěchal do pavilonu Zdeňka Buriana, neboť bylo již 16 hodin a přijel jsem hlavně pro razítko. V této ZOO jsem koupil nejvíce pohlednic, měli žirafy, slony, opice i lva. Takže mě čeká tvorba ještě jedné CM se známkou lva, neboť jsem v Olomouci neměl dost vhodných pohlednic. Vlastní známky k výročí ZOO ale již v prodeji nebyly."
Josef Fronc

Maxikarta rosnička

Půvabná miniatura rosničky na známce může od 7. září zdobit řadu českých listovních zásilek. O výtvarný návrh výplatní známky se postarali manželé Knotkovi.


ze sbírky Martina Hlavatého

Na tuto emisi nezapomněli ani maximafilatelisté. Byť nebylo vydáno příležitostné razítko, vytvořili s touto pěknou známkou alespoň maxikarty ve variantě s denním razítkem pošty Praha 1.Rosnička zelená dorůstá délky do 5 cm a výšky do 4 cm, což ji činí jednou z nejmenších žab v Česku. Mimo ČR obývá téměř celé území Evropy. V Česku žije především v nížinách. K životu vyhledává vlhké listnaté lesy, kde vystupuje i do vyšších pater stromů.


Rosnička zelená je v České republice vyhodnocena jako silně ohrožený druh a je zákonem přísně chráněná. Nejvíce ji ohrožuje ničení přirozeného biotopu. Pro záchranu tohoto druhu bývají rosničky zelené přemísťovány do vhodnějšího prostředí. Rosnička zelená byla letos vybrána jako obojživelník roku.
PK

Jaký byl Sběratel 2016?

Z maximafilatelistického pohledu nám letošní Sběratel přinesl jen pár možností k vytvoření maxikaret. Jednou z možností bylo vytvořit si maxikartu k loňské postcrossingové známce s příležitostným poštovním razítkem Postcrossing meeting at Sberatel fair.Na výběr byly i různé druhy pohlednic vhodných k vytvoření maxikaret.

ze sbírky Martina Hlavatého

Tradiční veletržní razítko našlo své uplatnění například v kombinaci se známkou Gerrit Dou: Mladá dáma na balkoně. 
Vznikla i pamětní pohlednice se známkou Lichtenštejnska. Ta je ale z hlediska pravidel vytvořena pouze pro radost sběratele.ze sbírky Josefa Fronce

Další razítka posloužila k vytvoření suvenýrových pohlednic dle fantazie samotných sběratelů. 
Poslední maximafilatelistickou zajímavostí veletrhu je počin Kyrgyzské pošty, na který mne upozornil Josef Fronc. Jedná se o pamětní pohlednici vytvořenou na veletrhu, opatřenou kyrgyzskou poštovní známkou, vyobrazující našeho hudebního skladatele Antonína Dvořáka.Známka vyšla v sérii známek k výročí hudebních skladatelů (A. Dvořák  - 175. výročí narození). Na stánku byly k dispozici i čisté pohlednice. Na žádost vám obsluha pošty zhotovila špičkový otisk veletržního razítka s portrétem Antonína Dvořáka. Vše za 44 Kč.
Kyrgyzská pošta vytvořila k emisi i oficiální maxikartu s Ant. Dvořákem. Na stánku jsem se s ní ale bohužel nesetkal. K zakoupení je pouze na stránkách samotné pošty.
PK

CM Světové dědictví: Praha

Ve středu 7.9.2016 vyšla v emisi Světové dědictví v ČR známka zobrazující pohled na Karlův most v pozadí s Hradčany.

ze sbírky Martina Hlavatého

Ke známce vzniklo i několik maxikaret ve variantách s denními razítky pošty Praha 1. Někteří naši sběratelé měli v plánu i tvorbu maxikarty s příležitostným razítkem OSN, používaným na veletrhu.

ze sbírky Josefa Fronce

Dosud jsem se ale nesetkal s hradním razítkem, které se mi jeví jako další vhodná varianta. Předpokládám ale, že na to sběratelé pamatují a při nejbližší možné příležitosti tuto variantu do svých sbírek vytvoří...
PK

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává: CM prof. Antonín Holý

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává maxikartu s portrétem českého chemika prof. Antonína Holého. Maxikarta je opatřena příležitostným poštovním razítkem s portrétem Antonína Holého.

maxikartu vytvořil Josef Fronc

Jako obvykle bude maxikarta k dispozici pro všechny zájemce přihlášené k odběru maxikaret vydávaných sekcí.
Naši sběratelé vytvořili i soukromé varianty maxikaret k nedožitému 80. výročí narození prof. Holého, které jsme si letos v září připomněli.


Prof. Holý byl jedním z nejvýznamnějších českých přírodovědců a chemiků. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/ AIDS, hepatitidy typu B či oparů.
PK

středa 31. srpna 2016

Křest aršíku Zoologické zahrady I.

Křest aršíku se bude konat ve správní budově ZOO Dvůr Králové nad Labem v Galerii Zdeňka Buriana dne 16.9.2016 od 10 hodin.
Program křtu:
10 hodin - křest aršíku Zoologické zahrady I.
10.30 - 11.30 hodin - autogramiáda tvůrců aršíku (manž. Knotkovi, Martin Srb)
14.30 - 15.30 hodin - autogramiáda tvůrců aršíku (manž. Knotkovi, Martin Srb)

V době od 9.30 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.30 hodin budou v prodeji filatelistické materiály vydané KF Jilemnice, a to dopisnice s počítačovým přítiskem, dopisnice s ocelotiskovým přítiskem, grafický list vytištěný ocelotiskem a list s přítisky na kuponech, vše dle návrhů J. a L. Knotkových a v rytině Martina Srba. Od 9.30 do 16.30 hodin bude v prostorách galerie umístěna příležitostná poštovní přepážka, která bude používat příležitostné razítko a bude mít k dispozici i příležitostnou doporučenou nálepku.


Vstup do Galerie Zdeňka Buriana je zdarma, ovšem do ZOO je nutné zaplatit běžné vstupné. Členové SČF, kteří se do 11.9.2016 přihlásí na adresu s.strnad@tfnet.cz a projeví zájem o zlevněný vstup, budou mít vstupné jen 50 Kč. U všech pokladen ZOO budou písemné seznamy se jmenným uvedením osob, keré mají nárok na zlevněný vstup. Zlevněný vstup je možný jen mezi 9 - 10 hod. v den křtu. Podmínkou získání zlevněného vstupu je sdělení jména, příjmení, data narození a čísla a sídla klubu filatelistů, jehož je zájemce členem a má uhrazeny příspěvky za rok 2016. Pořadatelé si vyhrazují právo platné členství zkontrolovat na ústředí SČF. Zájemcům, kteří splní všechny tyto podmínky, bude zařazení do seznamu pro zlevněný vstup potvrzeno rovněž emailovou poštou. Slavomil Strnad

Česká pošta vydává: cartes maximum Zoologické zahrady I.

Ve středu 7. září vydává Česká pošta, s.p. - odbor Postfila první sadu maxikaret k nové emisi, která se věnuje zvířatům žijícím v tuzemských zoologických zahradách.


Emise s názvem Zoologické zahrady I. představí zvířata ze 4 zoologických zahrad. Kromě naši nejznámější zoologické zahrady v Praze, tak příjdou na řadu i další významné zahrady - ZOO Jihlava, ZOO Dvůr Králové nad Labem a ZOO Olomouc.Autory výtvarného návrhu poštovních známek a pohlednic jsou manželé Knotkovi. Maxikarty vycházejí v nákladu 2600 kusů. Spolu s nimi opět vyjdou i pohlednice v nákladu 1300 kusů. Pohlednice mohou posloužit k tvorbě pěkné varianty s příležitostným razítkem, které se bude používat ke křtu známek v ZOO Dvůr Králové n. Labem (více info v dalším článku). K zakoupení budou na filatelistických přepážkách a v Postfile.
PK

Maxikarty Rio - Lipno

Olympiáda v Brazílii byla očekávána s napětím a s předpokladem vysokých medailových pozicí. Z hlediska obchodníků, pak s jistotou vysokých finančních zisků. Jak se komu co splnilo, nechť posoudí každý sám.
Pro nás, filatelisty, byla zajímavá aktivita lipenského Olympijského parku, který krátce před olympiádou (v červenci 2016), vydal dva archy vlastních známek.Celkem šlo o 50 kusů poštovních známek s náměty ucelené řady olympijských sportů, parku v Lipně, Jihočeského kraje a samotné obce Lipna.Známky pro vydání připravil českobudějovický fotograf a filatelista Milan Binder, z jehož dílny pocházejí i vlastní známky 750 let Českých Budějovic (jak říká klasik: "V Českých Budějovicích by chtěl žít každý") a vlastní známky ARCO komíny.
Pro filatelisty byla po dobu konání her připravena na informačním centru téměř každý den příležitostná poštovní přepážka s příležitostným razítkem.Umístění přepážky na íčku mělo svá pro i proti. Pozitivem byla možnost zakoupení celé řady pohlednic a místních suvenýrů. 
Nevýhodou byl nával návštěvníků, které poštovní přepážka sice nezajímala, ale přesto před ní tvořili frontu. Jak neslušné a nezodpovědné!! Nicméně, pro nás starší a zkušené, již toto není překážkou. I se svým metrákem dokážeme lehce proplout každou skulinkou, aniž bychom pohoršovali. Na přepážce byli dva pošťáci (skutečně muži), což není vždy k vidění. Oba byli nesmírně ochotní a vstřícní. Díval jsem se na jejich práci při označování ostatních zásilek a musím říct, že pracovali s péčí a s důrazem na kvalitu (rovně usazené razítko, vodorovné nálepky). Pro mě byl pobyt u přepážky pohodovým zážitkem.
Olympijský Park Rio - Lipno byl jen pár kroků od íčka.Po prokousání se frontou s osobní bezpečnostní prohlídkou, jsme se mohli kochat pohledem na různě dovádějící děti a jejich rodiče. Já, jako nesportovec a obdivovatel dámského plážového volejbalu, jsem viděl zajímavé věci a opět musím pochválit organizátory, za nenásilný přístup k návštěvníkům. Ten pocit, že nikoho k ničemu nenutí a přesto návštěvníky přivedou ke sportu, byl pro mne zajímavý a poučný.
Do parku jsme zavítali v den, kdy se vrátila první část olympijské výpravy, která odpoledne navštívila lipenský park. Této akce už jsme se z časových důvodů nemohli zúčastnit, ale jistě byla ohromující. Soudím tak podle počtu přijíždějících vozů, které jsme potkávali cestou domů...
Závěrem mi nezbývá nic jiného, než pochválit organizátory celé akce, regionu Lipensko poděkovat za pěkný zážitek a všem doporučit návštěvu Lipna při další možné příležitosti.


Martin Hlavatý
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...