pondělí 17. října 2016

Maxikarty Vlha pestrá

Ve středu 12. října vyšla další pěkná výplatní známka s motivem Vlhy pestré. Tento středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých hnízdí zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. Do republiky přilétá v druhé polovině května, odlétá od konce srpna do poloviny září.

ze sbírky Martina Hlavatého

Vlha je nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery,


ze sbírky Martina Hlavatého

velikosti kosa černého, s délkou těla 25-29 cm a rozpětím křídel 36-40 cm. Hmotnost se pohybuje mezi 46-60 g. Zbarvení dospělých ptáků je velmi výrazné. Modravá spodina těla, zářivě žluté hrdlo, žlutavě bílé ramenní skvrny a červenohnědé temeno, hřbet a svrchní strana křídla. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci jsou shora matnější a zelenavější. Zobák je černý, nohy tmavohnědé.


ze sbírky Martina Hlavatého

K hnízdění vyhledává otevřenou členitou krajinu s pastvinami, křovinami, skupinami stromů nebo lesíky, často v blízkosti vody. Hnízdí většinou v koloniích, čítajících obvykle 10-20 párů. Páry jsou monogamní a často spolu setrvávají po několik let, značně vysoká je také jejich věrnost k hnízdišti. Ročně mívá 1 snůšku po 5 až 7 bílých, zřídka jemně žlutavých vejcích. Na jejich inkubaci, která trvá 20-22 dnů, se podílejí oba rodiče, větší mírou však samice. Mláďata jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí ve věku 20 dnů, dalších asi 12 dnů jsou pak krmena mimo něj. Vlha se živí výhradně hmyzem, který loví za letu. V potravě převažují blanokřídlí (včely, vosy, sršně), dvoukřídlí, motýli, rovnokřídlí, vážky a brouci.

ze sbírky Josefa FroncePK
zdroj: wikipedia.org

Maxikarty CHKO Železné Hory

Dne 12. října byla vydána poštovní známka CHKO Železné Hory. Známka zobrazuje pohled na Lovětínskou rokli. V levé části známky jsou na obzoru zříceniny hradu Lichnice, v pravé části bučiny na svahu hřebene Krkaňka. V dálce je krajina kolem řeky Doubravy.Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory se nachází ve východních Čechách u Třemošnice. Rezervace, která je součástí chráněné krajinné oblasti Železné hory, zaujímá rozlohu 373,65 ha. Významnou částí Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory je Lovětínská rokle. Malebnou roklí protéká Lovětínský potok, pramenící z tzv. Lovětínského rybníka. Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkaňkou (566 m n. m.), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice.


Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle lze vidět četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která „stéká“ po svahu Krkaňky směrem do údolí.


Z řady variant pohlednic zříceniny hradu Lichnice vytvořil Martin Hlavatý maxikarty v den vydání známky.

PK

zdroj: wikipedia.org

pátek 14. října 2016

Sekce sběratelů CM vydává...

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává dvě nové maxikarty. První je s portrétem Karla IV. a příležitostným razítkem k 700. výročí narození Karla IV., Praha 1.Druhá maxikarta zachycuje portrét Jana Jessenia a je opatřena příležitostným razítkem k výstavě Fero Horniaka v Poštovním muzeu v Praze.Maxikarty budou, jako obvykle, k dispozici pro všechny zájemce přihlášené k odběru maxikaret vydávaných sekcí.


PK

Další maxikarty ke křtu aršíku ZOO I.

Byla by škoda, kdybych neuveřejnil i maxikarty, které vytvořil Zbyšek Veselý ke křtu aršíku ZOO I.Původně jsem zamýšlel, že je přidám do již existujícího článku Křest aršíku ZOO... Protože se však jedná o větší množství maxikaret, vyhrazuji jim samostatný příspěvek, který bude spíš obrazovou prezentací než psaným slovem.

O vydařené akci jsem již psal ve výše uvedeném článku. Jen jednu zmínku na závěr. Zbyšek měl tehdy dostatek času, aby si prošel zoologickou zahradu a okolí a přitom trefil na stánek s dalšími pěknými pohlednicemi zvířat, které aršík zachycuje.Až na výjimky, se tak při troše úsilí, daly všechny pohledy sehnat na jednom místě. Zbyšku, dík za pěkné ukázky.
PK

středa 12. října 2016

Vlastní ZOO známky... - aktualizace

Do článku Vlastní ZOO známky na maxikartách (odkaz na: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/10/vlastni-zoo-znamky-na-maxikartach.html) přibyly další maxikarty, které vytvořil Zbyšek Veselý.


ze sbírky Zbyška Veselého

V prezentaci je nakonec k vidění na čtyři desítky maxikaret vytvořených s příležitostným razítkem a vlastními známkami ZOO Dvůr Králové. Prezentaci spustíte tlačítkem přehrát, umístěným na levé straně spodního panelu prezentace. Zhruba uprostřed panelu najdete tlačítko Celá obrazovka (X). Kliknutím zvětšíte prezentaci a lépe si tak budete moci soubor prohlédnout.
PK

čtvrtek 6. října 2016

Malíř Pavel Sivko vystavuje v Jilemnici

Od pátku 30. září vystavuje v Krkonošském muzeu v Jilemnici malíř Pavel Sivko.Výstava s názvem Cesty grafiky, představuje výběr z díla inspirovaného přírodou. Část výstavy se věnuje známkové tvorbě. Ve své práci se Pavel Sivko věnuje převážně ilustraci knih, ale též užité a volné grafice, známkové tvorbě a animovanému filmu. Výstava potrvá od 30. září do 30. října 2016.K výstavě byla v pátek 30. září zřízena příležitostná přepážka, která používala příležitostné razítko a příležitostnou R nálepku s motivem jablíček a stromů.Akce se zúčastnila řada návštěvníků, mezi nimiž opět nechyběli ani naši maximafilatelisté. Ti si, kromě dalších filatelistických materiálů, vytvořili řadu analogických pohlednic se známkami, které Pavel Sivko v poslední době výtvarně navrhl. Mně osobně přišlo nejvíce vhod sáhnout do historie a vytvořit analogii k jedné z jeho prvních známek - vánoční známce z roku 2008. Byť jde pouze o pamětní maxikartu, analogie ke známce je téměř dokonalá.Závěrem slovy malíře Pavla Sivka k samotné výstavě: 
"Přírodu považuji za úžasný výtvor, před kterým pokaždé stojím v němém úžasu. V přírodě se nedá nic okopírovat, na to má copyright někdo jiný. A co je mi na ní blízké? Jako bych cítil, že to tu přírodu baví. I mě radost z tvorby odjakživa přitahovala. Mohu si všechno dělat podle svého, na papíře vzniká můj vlastní svět.
Skutečnost, že se téměř výhradně pohybuji v prostoru přírodních motivů, má svou logiku, i když jde pouze o kulisy. Nakonec na přírodě obdivuji víc než ony motivy právě její tvořivost. Jsem přesvědčený, že příroda pořád něco zkouší, a tohle zkoušení, to mě přitahuje, zde mohu uspokojit svou zvědavost. V detailu, v celku i v nadhledu.
 Ano, krajiny mých grafik, kreseb i ilustrací mají mnoho společného s krajinou skutečnou, přesto jsou to krajiny mé, které jsem si vytvořil pro sebe. Je zvláštní, že ačkoliv mohu potvrdit originálnost autorství, někde v koutku duše mám takový nejasný pocit, že krajiny z mých grafik někde skutečně existují, že příroda už je dávno má ve vlastním portfoliu – jen nevím kde. Pak by bylo všechno mnohem jednodušší."
PK

Výsledky volby o nejlepší carte maximum světa roku 2015

Oproti letům minulým se již dnes můžete seznámit s výsledky volby o nejlepší maxikartu světa roku 2015.
V 13. ročníku obsadila první místo holandská maxikarta s autoportrétem malíře Vincenta van Gogha, 2. místo obsadila maxikarta z Malajsie s kosatkou, třetí místo obsadilo Mexiko s maxikartou znázorňující archeologickou lokalitu Xochicalco.

1. místo

2. místo

3. místo

Naše maxikarta s Večerníčkem obsadila 9. místo. Kompletní výsledky 13. ročníku soutěže najdete na odkazu zde.
PK

Nové maxikarty: automobil Tatra 87 a dvouplošník Aero Ab-11

Ve středu 21. září vydala Česká pošta dvě poštovní známky z emise Historické dopravní prostředky. Známky zobrazují automobil Tatra 87 a dvouplošník Aero Ab-11. Ke známkám byly vydány oficiální maxikarty.
Několik soukromých variant k oběma známkám vytvořil a zaslal na ukázku Martin Hlavatý. Martine, díky.


Martin použil denní razítko pošty Praha 1 v den vydání známek.
PK

Vlastní ZOO známky na maxikartách

V jednom z minulých článků jsem publikoval maxikarty s vlastními známkami, vydanými k 70. výročí zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Maxikarty vytvořil Martin Hlavatý a logicky je tehdy opatřil denním poštovním razítkem s domicilem Dvůr Králové.
U příležitosti nedávného křtu aršíku ZOO ve Dvoře Králové vznikla také varianta maxikaret s vlastními známkami s příležitostným razítkem. Byť se přímo nejedná o razítko k výročí zoo, sběratelům přišlo vhod díky zvířecímu motivu a domicilu i pro analogii ke známce s pralesní žirafou Okapi.


Všech 25 známek z tiskového listu, v několika variantách, jsme vytvořili spolu se Zbyškem Veselým přímo na příležitostné přepážce v zoologické zahradě.
Na slideshow níže je budeme všechny postupně publikovat, tak si nezapomeňte slide občas znovu prohlédnout. Určitě to bude stát za to. 

Prezentaci spustíte tlačítkem přehrát, umístěným na levé straně spodního panelu prezentace. Zhruba uprostřed panelu najdete tlačítko Celá obrazovka (X). Kliknutím zvětšíte prezentaci a lépe si tak budete moci soubor prohlédnout.

PK

pondělí 26. září 2016

Křest aršíku ZOO

V pátek 16. září se uskutečnil křest aršíku ZOO. Akce se konala v Galerii Zdeňka Buriana v královedvorské zoologické zahradě.

foto Matin Hlavatý


Aršík byl pokřtěn za přítomnosti autorů výtvarného návrhu, manželů Knotkových a rytce Martina Srba, který pro tuto příležitost také navrhl příležitostné razítko s vyobrazením pralesní žirafy Okapi.foto Martin Hlavatý

Po celý den byla v zoo zřízena příležitostná poštovní přepážka, kde si mohli návštěvníci zakoupit nové poštovní známky, obálky dne vydání a další filatelistické materiály. Z přepážky se daly odeslat i doporučené zásilky, opatřené příležitostnými R nálepkami s logem královedvorské zoo a příležitostným razítkem.
Křtu se zúčastnila řada návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani někteří naši maximafilatelisté. Osobně jsem se zde setkal se Zbyškem Veselým a Martinem Hlavatým, který si ke známce vyobrazující zvířata královedvorské zoo vytvořil několik maxikaret s přílež. razítkem. Kromě dominanty známky, nosorožce, si Martin vytvořil i maxikartu s psem hyenovitým.


ze sbírky Martina Hlavatého

Jak jsem se již v minulém článku zmiňoval, pohledy sběratelů na to, jak vytvořil maxikarty v nejlepší shodě, se liší. V minulém článku jsme si ukázali maxikarty opatřené razítky z pošt v blízkosti zoologických zahrad. Další možnou variantou bylo vytvořit si sadu maxikaret, opatřenou příležitostným razítkem ke křtu aršíku. Byť byl aršík pokřtěn v královedvorské zoo, křtil se jako celek, což je patrné i z textu razítka. Domicil má pouze informativní charakter, kde se akce uskutečnila, proto o vhodnosti použití vůbec nepochybuji. Razítko má na rozdíl od těch denních reprezentativnější vzhled a jistě se bude soubor dobře vyjímat třeba v některém soutěžním exponátu.Z pohlednic sběratelé použili oficiální vydání z Postfily, dobové fotopohlednice i ty současné, které se daly lehce sehnat v některých zoo, na internetu nebo například v papírnictví.

Pozitivní dojem z celé akce umocnila přítomnost nádherných prehistorických děl malovaných Zdeňkem Burianem, připravenost obsluhy filatelistické přepážky i celého křtu. Příjemná byla i snaha zajistit účastníkům z řad filatelistů nižší vstupné do zoo. Kdo si tedy udělal čas a prohlédl si také expozice zvířat v zoo, nemohl litovat. Pěkné počasí k tomu přímo vyzývalo. 
PK

středa 21. září 2016

Maxikarty ke známkám Zoologické zahrady I.

Na dva samostatné články nakonec vydají maxikarty k nádherné emisi Ochrana přírody - Zoologické zahrady, připomínající faunu zoologických zahrad v Praze, ve Dvoře Králové, v Jihlavě a v Olomouci.Aršík zobrazující faunu čtyř zoologických zahrad přinesl i různé pohledy sběratelů, jak toto téma co nejlépe uchopit. 
Jednou z možností, po které někteří sběratelé sáhli, bylo vytvořit maxikarty s razítky pošt v blízkosti zoologických zahrad, tedy pošty v Praze, ve Dvoře Králové, v Olomouci a v Jihlavě.
K realizaci sběratelé použili staré fotopohlednice nebo pohlednice vydané Postfilou. Podívejme se tedy, co vytvořili a co nám k tomu napsali...
"Jak víte, námět ochrany přírody již od počátku vychází díky Postfile také na analogických pohlednicích. Problém je, že když nemůže Postfila dle regulí FIP používat razítka FDC, většinou použije obyčejné razítko s domicilem Prahy 1. Přitom letos, několik dní po vydání aršíku ZOO, bylo připravené příležitostné razítko ve Dvoře Králové v areálu zoo právě ke křtu tohoto aršíku. Proč Postfila nepočká pár dní na příležitostné razítko nevím. Snad kvůli veletrhu Sběratel, aby měla vyšší pravděpodobnost odbytu. Já jsem se rozhodl vytvořit si sadu postfiláckých pohlednic s razítky z měst, ve kterých se prezentované ZOO nachází.Jednoduché to bylo v den vydání aršíku, neboť jednou ze ZOO na aršíku je ta pražská, tudíž vznikla CM s razítkem Prahy s erbem. Ostatní CM jsem realizoval v rámci služební cesty na Moravu. Ve čtvrtek 15.9. jsem cestou do Hodonína zajel do Jihlavy. Nejprve jsem se stavil přímo v ZOO, abych zjistil, jaké pohlednice jsou na trhu a zda se některé nebudou hodit nyní nebo v budoucnu. Zklamali mě, neboť pohlednici s levhartem sněžným v nabídce neměli. Dali se koupit vlastně jen pohlednice s několika opičkami a hady. Takové jsem nekoupil, neboť nevím, jestli někdy budou zapotřebí. Zato radost mi udělali na hlavní poště, kde v postshopu razítkují razítkem s erbem Jihlavy. Mám tedy i jihlavské pohlednice s razítkem s erbem. Protože ZOO v Hodoníně bude prezentovaná až v příštím roce, návštěvou tamní ZOO jsem se tentokrát nezdržoval.
mimo sadu pohlednic z Postfily vzniklo i několik CM ze starších pohlednic,
které se mi podařilo sehnat dříve

Druhý den jsem pokračoval do Olomouce. ZOO je umístěna v části Svatý Kopeček, přestože tam není poštovní úřad, pátral jsem opět po vhodných pohlednicích. Ani tam nemají nabídku pestrou. Koupil jsem sice pohlednice s tygrem a hrochem, neboť se domnívám, že na některé příští známce tato zvířata vyobrazena budou, ale opět jsem nesehnal pohlednici se lvem. Na poštu jsem zajel do centra města, ale zde jsem se musel spokojit jen s domicilem. Z Olomouce jsem se vydal na Hradec a odtud do Dvora Králové, kde se konal křest aršíku spolu s autogramiádou výtvarníků a byla zde i poštovní příležitostná přepážka s razítkem. Musím uznat, že ZOO ve Dvoře Králové je pěkná. Byl jsem tam naposledy v době, kdy mi bylo asi 10 let a nic si z toho tehdejšího výletu nepamatuji. Tamní ZOO je rozdělená do několika částí, já jsem spěchal do pavilonu Zdeňka Buriana, neboť bylo již 16 hodin a přijel jsem hlavně pro razítko. V této ZOO jsem koupil nejvíce pohlednic, měli žirafy, slony, opice i lva. Takže mě čeká tvorba ještě jedné CM se známkou lva, neboť jsem v Olomouci neměl dost vhodných pohlednic. Vlastní známky k výročí ZOO ale již v prodeji nebyly."
Josef Fronc

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...