pátek 19. května 2017

Věra Čáslavská - 75 let


půvabná paní Věra na neméně krásné maxikartě
od Martina Hlavatého


300. výročí narození Marie Terezie

Další emise, vydaná 3. května, připomíná 300. výročí narození císařovny a královny Marie Terezie. Na poštovní známce je portrét Marie Terezie v mladších letech, na počátku vládnutí. 

ze sbírky Martina Hlavatého

Maxikarty k emisi vytvořil Martin Hlavatý a Josef Fronc. Martin použil dobovou pohlednici, kterou opatřil denním razítkem pošty Praha 1 v den vydání známky.
Josef mi ke svém maxikartě napsal: "Sehnal jsem jedinou pohlednici se vzdáleným tématem, a to fotografii sálu Marie Terezie, který byl na zámku Veltrusy vybudován na počest návštěvy panovnice u příležitosti vzorkového veletrhu, který hrabě Chotek na zámku pořádal. Sál je mimo jiné vyzdoben obrazy panovnice. Logicky se nabídlo razítko domicilu pošty Veltrusy."


ze sbírky Josefa Fronce

Společným vydáním si toto významné výročí připomněly i další země: Rakousko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko a Chorvatsko.

u příležitosti 300. výročí vyšel v těchto zemích
reprezentativní aršík s portrétem císařovny.

ukrajinská maxikarta k 300. výročí narození Marie Terezie

Marie Terezie z rodu Habsburků se narodila 13. května 1717 ve Vídni. Byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou (1740–1780) a českou (1743–1780) a markraběnkou moravskou. Marie Terezie byla vůbec jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Často bývá označována také jako „císařovna Marie Terezie“, ale jako žena se nikdy nemohla stát vládnoucí, korunovanou císařovnou Svaté říše římské. Císařem byl 13. září 1745 zvolen její manžel František I. Štěpán Lotrinský, čímž se stala císařovnou – manželkou. Marie Terezie nezůstala jen dcerou císaře a císařovnou, ale stala se i matkou dvou císařů, Josefa II. a Leopolda II (Marie Terezie porodila celkem 16 dětí). Marie Terezie provedla osvícenské reformy v řadě oblastí. Na ně pak navázaly josefinské reformy. Zemřela 29. listopadu 1780 ve Vídni.

PK
zdroj: cpost.cz

Hrad a zámek Frýdlant na maxikartách

Dne 3. května byla vydána příležitostná poštovní známka představující hrad a zámek Frýdlant. Známka vychází v rámci emise EUROPA. Letošním společným tématem emise jsou Hrady. Za Českou republiku byl pro tuto emisi vybrán pohled, který zahrnuje celý komplex objektu – hrad i zámek Frýdlant. Obloha na pozadí známky je tvarována do ornamentu, který je odvozen ze sgrafitové výzdoby zámeckých fasád.Hrad a zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým celkům v severních Čechách.Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny XIII. století.


Ve středu 3. května v podvečer byla poštovní známka slavnostně pokřtěna. Za účasti autora poštovní známky, akademického malíře Jana Kavana a dalších osobností, mezi které patřil starosta města Dan Ramzer, byla známka symbolicky pokřtěna vodou z řeky Smědé.Pro účastníky křtu byl připraven i pamětní list se známkou, opatřenou denním razítkem s datem vydání známky a podpisem autora známky. Pamětní listy byly také k zakoupení na pokladně hradu za 100 Kč. Fotogalerii z inaugurace si můžete prohlédnout na odkazu https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2017/frydlantsky-hrad-a-zamek-ma-svou-vlastni-znamku.html

PK

čtvrtek 18. května 2017

Sekce sběratelů cartes maximum vydala...

Sekce sběratelů cartes maximum vydala maxikartu s maršálem Radeckým. Poštovní známka k 200. výročí bitvy u Lipska je opatřena příležitostným razítkem s maršálem Radeckým.


Další maxikarta se známkou Shromáždění olympských bohů je opatřena příležitostným poštovním razítkem k výstavě Miloše Ondráčka (autora transpozice obrazu do známkové podoby).


Poslední maxikarta připomíná 80. výročí letiště Praha a je opatřena příležitostným poštovním razítkem se stejným námětem. 


Všechny maxikarty budou opět k dispozici všem zájemcům přihlášeným k jejich odběru.

PK

středa 3. května 2017

Světový den grafiky

Zajímavý nápad na vytvoření pamětní pohlednice ke Světovému dni grafiky dostal Martin Hlavatý. Jako námět zvolil pastelky vydané v roce 1994.
Světový den grafiky (World Graphics´Day) připadá každoročně na 27. dubna. Byl založen Mezinárodní radou organizací grafického designu ICOGRADA 27. 4. 1963. V roce 2012 byl poprvé připomínán pod novým názvem – Světový den komunikačního designu. Světovým dnem se zdůrazňuje nepostradatelnost a význam grafiky a komunikačního designu pro nejširší veřejnost a jeho významný příspěvek v rozvoji ekonomické, sociální a kulturní sféry.


Výtvarníci, grafici-designéři, grafická studia, agentury, galerie, tiskárny, školy ad. mají příležitost propagovat význam grafického designu mezi nejširší veřejností, a to především pracovně formou "otevřených dveří" grafických studií a ateliérů, pracovních prezentací, tiskových konferencí, výstav, přednášek, besed a dalších akcí. zdroj: artslexikon.cz

 PK

úterý 2. května 2017

Inaugurace poštovní známky Porta Bohemica

Znovu krátce zavítejme do, pro mnohé, neznámého místa, kde řeka Labe vstupuje do Českého středohoří. V den inaugurace poštovní známky Porta Bohemica z emise Krásy naší vlasti, vzniklo na poště Lovosice několik maxikaret s dobovými pohlednicemi zachycujících přesně tu část, která je na známce vyobrazena. Autor známky zde zachytil vrcholy třetihorních vulkánů, vlevo je Kletečná a vpravo vrch Kubačka. Vpředu, pod lesnatým svahem, je obec Velké Žernoseky. Vpravo od obce jsou žernosecké vinice. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého středohoří. Nádherné panorama je možné vychutnat z řady míst. Na pravém břehu Labe to je vrch Varhošť s rozhlednou. Na levém břehu pak Labská vyhlídka od kostela sv. Barbory v Dubicích. Nedaleko od Velkých Žernosek se na pravém břehu Labe nachází výrazný rulový skalní ostroh Kalvárie se třemi kříži a se stejnojmennou přírodní rezervací.


Na pravém břehu Labe se nachází Církvice s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, vedle kterého stojí zajímavá hrázděná zvonice. Blíže k Ústí nad Labem se návštěvníkům otevře výhled na údolí Labe s hradem Střekovem. Na levém břehu Labe se nachází ves Vaňov se skalním útvarem Vrkočem. Hned vedle něj lze ve skalách najít Vaňovský vodopád, největší vodopád na Ústecku. 
Inaugurace poštovní známky proběhla v pátek 21. dubna v prostorách sálu staré radnice v Lovosicích za účasti autora poštovní známky pana Adolfa Absolona, dalších významných hostů z oboru filatelie a výtvarníků. Pořádající klub filatelistů Lovosice připravil k akci pamětní list, grafický list na ručním papíře zachycující historickou secesní radnici a dopisnici s přítiskem vrchu Kamýk. Na tamní poště se až do vyčerpání zásob používala příležitostná R nálepka se znakem města.


PK

zdroj: wikipedia.org

úterý 18. dubna 2017

Křest poštovní známky emise Krásy naší vlasti - PORTA BOHEMICA

Spolek filatelistů v Lovosicích v úzké spoluúčasti města zve všechny sběratele poštovních známek, ale i širokou veřejnost na slavnostní inauguraci poštovní známky PORTA BOHEMICA, kterou vydává Česká pošta s.p. v emisi Krásy naší vlasti. Záštitu nad akcí převzal osobně starosta města Lovosice pan Ing. Milan Dian Ph.D.

v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Inaugurace se uskuteční v sále staré radnice, ul. Školní 1, Lovosice dne 21. dubna 2017 v 16 hodin.


v den vydání známky vytvořil Martin Hlavatý

Akci pořádá spolek filatelistů Lovosice ve spolupráci se společností sběratelů celin s neoficiálním přítiskem. Pořadatelé k akci vydávají pamětní a grafický list, dopisnici s přítiskem a příležitostnou R-nálepku. Tyto materiály si návštěvníci mohou zakoupit v průběhu slavnostního křtu. Sál staré radnice bude otevřen již od 15 hodin.
PK

sobota 8. dubna 2017

Plán sekce sběratelů CM

Sehnat pohlednice s pražským letištěm či s českým letadlem nebylo tentokrát úplně jednoduché. Přesto mohu sběratele, kteří neměli to štěstí, uklidnit, že sekce sběratelů CM plánuje vydat maxikartu k 80. výročí Letiště Praha. Níže přináším náhled námětu pohlednice, jenž poslouží Josefu Froncovi jako podklad pro tvorbu analogické pohlednice s příležitostným poštovním razítkem.V dohledné době se tak zájemci přihlášení k odběru maxikaret vydávaných sekcí mohou těšit na pěknou maxikartu. O jejím vydání vás budeme informovat.


PK

Letiště Praha - 80.výročí - II.část

Navazuji na první část a zveřejňuji další pěkné maxikarty, které sběratelé vytvořili s příležitostným razítkem v den vydání poštovní známky připomínající 80. výročí otevření letiště v Praze.
Motivem poštovní známky je letištní věž s přistávajícím historickým letadlem. V levém horním rohu vlaje vlajka České republiky.


ze sbírky Martina Hlavatého

Za osm desítek let se plocha letiště zvětšila desetkrát. Letiště odbavilo více než dvě stě milionů cestujících ve více než čtyřech milionech letů. Prvním civilním letištěm v Praze bylo letiště ve Kbelích, nicméně koncem dvacátých let minulého století se ukázalo, že už kapacitně nevyhovuje, a proto tehdejší vláda rozhodla o vybudování ruzyňského letiště.

ze sbírky Zbyška Veselého

Dne 24. 7. 1933 byly zahájeny stavební práce. Letištní areál zahrnul 108 hektarů, z nichž 35 připadlo na zastavěnou část letiště, tedy provozní objekty, komunikace a ostatní zařízení. Dráhový systém tvořily travnaté vzletové a přistávací dráhy.


ze sbírky Martina Hlavatého

Terénní úpravy letištní plochy trvaly necelý rok a bez mechanizace bylo přesunuto 570 tis. m3 zeminy a oseto 90 ha ploch. Základní výstavba trvala 44 měsíců a byla dokončena 1. 3. 1937, do provozu bylo letiště uvedeno 5. 4. 1937.
ze sbírky Zbyška Veselého

Po osmdesáti letech od zahájení výstavby je Letiště Václava Havla Praha moderním vzdušným přístavem a vstupní bránou do České republiky. (text zdroj: cpost.cz)


Maxikarty vznikly na přepážce pošty Praha 68, která se nachází mezi 1. a 2. letištním terminálem. Kolegům díky za pěkné ukázky.
PK

Letiště Praha - 80. výročí - I. část

K 80. výročí Letiště Praha vznikla řada pěkných analogických pohlednic. Namátkou vybírám jednu opravdu zdařilou. Je od Zbyška Veselého.


V jednom z dalších článků představím zbylé maxikarty, které mi od kolegů "přilétly" do mailu...
PK

Volíme nejlepší maxikartu roku 2016

Sekce sběratelů analogických pohlednic při SSČSZ SČF vyhlašuje další ročník ankety o nejlepší analogickou pohlednici ČR, tentokrát roku 2016. Vítězná maxikarta se bude dále ucházet o titul nejlepší analogická pohlednice světa.

Do ankety se nominovaly čtyři analogické pohlednice vytvořené ze známek vydaných v roce 2016. Všechny nominované vyobrazujeme níže.

Udělte hlas právě té, kterou považujete za nejzdařilejší a v nejlepší shodě!


Hlasovat můžete odpovědí na e-mail kancnyr@volny.cz ve formě: CM 00. (tečku nahradíte pořadovým číslem Vámi zvolené analogické pohlednice), nejpozději do 23. dubna 2017. Platný je vždy jeden hlas od jednoho účastníka, člena sekce sběratelů analogických pohlednic. Výsledek hlasování bude zveřejněn na blogu a v bulletinu MAXIMUS.


CM 0001
známka Pofis 878 Osobnosti - Tomáš Baťa
příležitostné poštovní razítko číslo 11 - 140 let od narození Tomáše Bati,
Zlín, 3.4.2016
vytvořil Hynek Čapka KF Zlín

CM 0002
známka Pofis 888 Víla Amálka
příležitostné poštovní razítko číslo 9 - Víla Amálka,Praha 1, 18.5.2016
vytvořil Josef Fronc

CM 0003
známka Pofis 885 Karel IV.
příležitostné poštovní razítko číslo 19 - 700. výročí narození Karla IV.,Praha 1, 20.5.2016
vytvořil Zbyšek Veselý

CM 0004
známka Pofis 876 Slovenská strela
denní poštovní razítko,
Praha 06 - Masarykovo nádraží, 13.7.2016

vytvořil Josef Fronc
PK

Výstava v Poštovním muzeu: Ve znamení sv. Floriána

Jak jsem v jednom z předchozících článků sliboval, přináším několik dalších maxikaret s hasičským námětem, vytvořených s příležitostným poštovním razítkem, které se používalo k výstavě Ve znamení sv. Floriána.K jejich tvorbě sběratelé použili známku ke 150. výročí českého hasičstva, vydanou v roce 2014 a pohlednice zachycující dobové hasičské vozy. Vznikla tak řada regulérních maxikaret. 


Prvním českým dobrovolným hasičským sborem byl dobrovolný sbor ve Velvarech (1864). Koncem roku 1870 bylo v Čechách ustanoveno již 23 dobrovolných hasičských spolků.


V období Československa byly vydány pouhé dvě poštovní známky s tímto námětem. První vyšla v roce 1960 a byla dílem výtvarníka Jaroslava Lukavského a rytce Bohdana Rouleho.


Druhá byla vydána ke 100. výročí založení velvarského sboru dobrovolných hasičů (1964). Výtvarný návrh Františka Hudečka převedl na ryteckou desku excelentním způsobem rytec Josef Herčík.

V roce 2003 vyšly v emisi Technické památky – hasičská technika tři známky, které výtvarně i rytecky zpracoval Bedřich Housa, nestor československé a české známkové rytiny. Na známkách jsou vyobrazeny čtyřkolová koňská hasičská stříkačka z roku 1822, motorová hasicí stříkačka a cisternová automobilová stříkačka CAS 8 AVIA/DAEWOO.
maxikarty z roku 2003 vznikly díky aktivitě pana Jendřišáka
z Nakladatelství FIJEPO

Za zmínku stojí také známka ke 150 letům českého hasičstva (2014), jejíž roztomilé vyobrazení hasičů je dílem Adolfa Borna.Výstava dále představuje výtvarné návrhy k vlastní emisi známek, kterou si jako objednatel zadalo v roce 2016 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
Výtvarné návrhy jsou doplněny 3D zápůjčkami z Uměleckoprůmyslového musea a Národního technického muzea. (zdroj: tisková zpráva Poštovního muzea, www.postovnimuzeum.cz)

PK

Pamětní maxikarta k úmrtí kardinála Vlka

K připomínce smutné zprávy o skonu kardinála Vlka bylo na pražské hradní poště používáno příležitostné poštovní razítko s církevními symboly.

maxikartu vytvořil Zbyšek Veselý

I naši maximafilatelisté zachytili tuto smutnou událost na památeční maxikartě vyobrazující Katedrálu sv. Víta - místa kardinálova posledního spočinutí po boku svých předchůdců.

PK

pondělí 27. března 2017

Z příležitostné přepážky v Poštovním muzeu

K sobotní akci v Poštovním muzeu jsem obdržel mailem několik maxikaret od Tomáše Doležala.


Tomáš se vypravil přímo na příležitostnou přepážku, kde vytvořil několik variant s poštovní známkou ke 150. výročí hasičstva a přílež. razítkem k výstavě Ve znamení sv. Floriána.Pro zajímavost vytvořil i pamětní pohlednici se speciální hasičskou lodí, vyrobenou v roce 1940 pro potřeby požární ochrany v Německu (více informací na přiloženém obrázku rubové strany pohlednice).K výstavě se budeme vracet, protože výčet maxikaret k tomuto tématu jistě není konečný. Tomovi díky za nejrychlejší reakci.
PK

úterý 21. března 2017

Den otevřených dveří ve Strakově akademii

V sobotu 11. března otevřel veřejnosti Úřad vlády ČR prostory Strakovy akademie, sídla vlády České republiky.


Součástí dne otevřených dveří byla také poštovní přepážka s příležitostným razítkem a nově vydanou poštovní známkou ke 120. výročí otevření Strakovy akademie.


Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost zhlédnout zajímavé prostory budovy, také si mohli koupit známku a nechat orazítkovat příležitostným razítkem vydaným k této významné příležitosti.

příležitostná přepážka byla umístěna ve vstupních prostorách
Na akci jsem se vypravil s rodinou a kolegou Zbyškem Veselým. V průběhu téměř hodinové poutavé prohlídky jsme měli možnost zhlédnout jednací sál vlády, nový či starý tiskový sál, pracovnu předsedy vlády a další zajímavá místa této budovy.

jednací sál vlády

pracovna předsedy vlády, předsedové vlády od roku 1993

 nový a starý tiskový sál
 
Majestátní novobarokní budova na nábřeží Edvarda Beneše v Praze sloužila po dokončení stavby v roce 1896 jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin.

většina maxikaret byla vytvořena z pěkných dobových pohlednic
ze sbírky Zbyška Veselého

Stavbu projektoval architekt Václav Roštlapil a na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček.

ze sbírky Zbyška Veselého

Ke Strakově akademii patří i rozlehlá zahrada vystavěná pod dohledem Františka Thomayera.

ze sbírky Zbyška Veselého

Mladí šlechtici obývali budovu pouze do roku 1914, kdy se stala Strakova akademie záložní nemocnicí Červeného kříže.

ze sbírky Zbyška Veselého

Po vzniku Československé republiky se do objektu nastěhovala některá ministerstva a státní úřady, od roku 1921 zde také sídlil Československý svaz studentstva a později studentský spolek Akademický dům.


Od dubna roku 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda a Strakova akademie podstoupila rozsáhlou rekonstrukci.


Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a do roku 1992 zde sídlilo předsednictvo dvaceti poválečných vlád. Od 1. ledna 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky.
zdroj: www.vlada.cz

PK

O historii budovy si můžete podrobněji přečíst na odkazu: https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/strakova-akademie/historie/strakova-akademie---sidlo-vlady-ceske-republiky-3896/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...