čtvrtek 24. listopadu 2016

80. výročí narození rytce Miloše Ondráčka

Letos v září jsme si připomněli 80. výročí narození českého grafika a rytce Miloše Ondráčka. Rytecké vzdělání získal v 50. letech na umělecko-průmyslové škole v Trutnově. V 60. letech přichází do Státní tiskárny cenin, kde se v roce 1967 stává dílovedoucím v grafickém oddělení. Je nejvýznamnějším českým rytcem. Na svém kontě má stovky ryteckých přepisů předloh pro známky vydávané v České republice i na Slovensku.


jedna z posledních známek, na které se M. Ondráček rytecky podílel
ze sbírky Martina Hlavatého

U příležitosti významného jubilea připravila České pošta reprezentativní příležitostné poštovní razítko, a tak mohla vyzniknout i řada maxikaret se známkami, na kterých se Miloš Ondráček podílel. Své ukázky mi zaslal Martin Hlavatý i Josef Fronc. Martin si vybral známky s osobnostmi - Jiří z Poděbrad, historickou relikvii - Závišův kříž a letošní známku vytvořenou k 700. výročí narození Karla IV.Josef sáhl hlouběji do historie a vybral např. známky s osobnostmi či rytecké přepisy uměleckých děl, které Miloš Ondráček vytvořil. Vznikla tak řada pěkných pamětních maxikaret.


Z letošního roku Josef vytvořil maxikartu k poštovní známce zobrazující detail z fragmentu Pražského oltáře od malíře Lucase Cranacha.


 PK

Maxikarty Česká státnost 1916

Dne 12. října vyšel příležitostný aršík věnovaný válečným létům 1914-1918 s názvem Boj o českou státnost 1916. Aršík připomíná období roku 1916, kdy se začínají vyjasňovat názory na další poválečný vývoj. Jedna ze známek aršíku vyobrazuje historické představitele české státnosti - sv. Václava, Přemysla Otakara II. a Karla IV.

Druhá známka představuje vdovy a samoživitelky v symbolickém stínu rakouské orlice.Cartes maximum k oběma známkám vytvořil z dobových pohlednic Martin Hlavatý. Martine, díky za ukázky.
PK
zdroj: cpost.cz

sobota 12. listopadu 2016

250. výročí narození maršála Radeckého

K 250. výročí narození maršála Radeckého připravila Česká pošta příležitostné poštovní razítko s jeho podobiznou. Razítko se používalo ve dnech 2. - 4. listopadu na poště v Sedlčanech. V nedaleké Třebnici se před 250 lety Radecký narodil.Celým jménem Josef Antonín František Karel hrabě Radecký z Radče byl český šlechtic rodu Radeckých z Radče, významný rakouský vojenský velitel, stratég, politik a vojenský reformátor, jenž je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století.


Během své vojenské kariéry se aktivně podílel na porážce napoleonské Francie a reformě rakouské armády.Později byl za své zásluhy jmenován velitelem rakouských sil v Itálii a roku 1836 rakouským polním maršálem. Ve věku 82 let zvítězil v první italské válce za nezávislost nad spojenými armádami piemontského krále Karla Alberta a zajistil znovuzavedení rakouské moci v Itálii. Zemřel 5. ledna 1857 v italském Miláně.
Pro tvorbu maxikaret sběratelé použili poštovní známku z roku 2013, připomínající 200. výročí bitvy u Lipska, ve které Radecký, jako náčelník štábu, působil.


Neméně zajímavá je i maxikarta zachycující pomník maršála Radeckého na Malé Straně. Nejstarší z pomníků byl iniciován  krátce po vítězství u Novarry roku 1849. Nejprve byl naskicován na zeď Akademie malířem prof. Christianem Rubenem. Sochařskou podobu mu vtiskli sochaři Josef a Emamuel Maxovi. Z kovu ukořistěných děl italské armády na Sardinii jej odlili Jakob Daniel Burgschmiet a Christoph Lenz v Norimberku.


Pomník byl odhalen až po maršálkově smrti v listopadu roku 1858. V letech 1858-1919 stál na dolním Malostranském náměstí v Praze. Po osamostatnění Československa  byl pomník v letech 1919-1920 rozebrán. Kamenný podstavec byl zničen, bronzová část pomníku byla přenesena do Lapidária Národního muzea v Praze 7, kde je vystavena dodnes. V rámci předpokládané rekonstrukce Malostanského náměstí se uvažuje o zhotovení kopie pomníku a jeho umístění v blízkosti původního místa. 
Další, Radeckého jezdecký pomník, stojí od roku 1912 na vídeňské Ringstasse. V místech Radeckého pobytů se dochovaly pamětní desky, mj. na zámku v Třebnici, na domě v Duchcově, na kasárnách v Olomouci, v Miláně. V Národním muzeu se dochovaly na tři desítky památek, pamětní medaile vlastní také Moravské zemské muzeum v Brně. U příležitosti oslav 250. výročí narození, kterou pořádal Spolek Radecký Praha ve spolupráci s městem Sedlčany, se v sobotu 5. listopadu uskutečnilo slavnostní odhalení pamětní desky na budově Městského muzea v Sedlčanech.
Martine, díky za ukázky.

PK
zdroj: wikipedia.org

pondělí 17. října 2016

Maxikarty Vlha pestrá

Ve středu 12. října vyšla další pěkná výplatní známka s motivem Vlhy pestré. Tento středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých hnízdí zejména na jižní a jihovýchodní Moravě. Do republiky přilétá v druhé polovině května, odlétá od konce srpna do poloviny září.

ze sbírky Martina Hlavatého

Vlha je nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery,


ze sbírky Martina Hlavatého

velikosti kosa černého, s délkou těla 25-29 cm a rozpětím křídel 36-40 cm. Hmotnost se pohybuje mezi 46-60 g. Zbarvení dospělých ptáků je velmi výrazné. Modravá spodina těla, zářivě žluté hrdlo, žlutavě bílé ramenní skvrny a červenohnědé temeno, hřbet a svrchní strana křídla. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci jsou shora matnější a zelenavější. Zobák je černý, nohy tmavohnědé.


ze sbírky Martina Hlavatého

K hnízdění vyhledává otevřenou členitou krajinu s pastvinami, křovinami, skupinami stromů nebo lesíky, často v blízkosti vody. Hnízdí většinou v koloniích, čítajících obvykle 10-20 párů. Páry jsou monogamní a často spolu setrvávají po několik let, značně vysoká je také jejich věrnost k hnízdišti. Ročně mívá 1 snůšku po 5 až 7 bílých, zřídka jemně žlutavých vejcích. Na jejich inkubaci, která trvá 20-22 dnů, se podílejí oba rodiče, větší mírou však samice. Mláďata jsou krmena oběma rodiči a hnízdo opouštějí ve věku 20 dnů, dalších asi 12 dnů jsou pak krmena mimo něj. Vlha se živí výhradně hmyzem, který loví za letu. V potravě převažují blanokřídlí (včely, vosy, sršně), dvoukřídlí, motýli, rovnokřídlí, vážky a brouci.

ze sbírky Josefa FroncePK
zdroj: wikipedia.org

Maxikarty CHKO Železné Hory

Dne 12. října byla vydána poštovní známka CHKO Železné Hory. Známka zobrazuje pohled na Lovětínskou rokli. V levé části známky jsou na obzoru zříceniny hradu Lichnice, v pravé části bučiny na svahu hřebene Krkaňka. V dálce je krajina kolem řeky Doubravy.Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory se nachází ve východních Čechách u Třemošnice. Rezervace, která je součástí chráněné krajinné oblasti Železné hory, zaujímá rozlohu 373,65 ha. Významnou částí Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory je Lovětínská rokle. Malebnou roklí protéká Lovětínský potok, pramenící z tzv. Lovětínského rybníka. Rokle je sevřena ze severní strany vrchem Krkaňkou (566 m n. m.), z jihozápadu svahy s vrcholem Světlice se zříceninou hradu Lichnice.


Porost strání Lovětínské rokle tvoří bukový les. Na svazích rokle lze vidět četné povrchové geomorfologické útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby. Zajímavým geologickým útvarem je tzv. kamenná řeka (pás kamenů), která „stéká“ po svahu Krkaňky směrem do údolí.


Z řady variant pohlednic zříceniny hradu Lichnice vytvořil Martin Hlavatý maxikarty v den vydání známky.

PK

zdroj: wikipedia.org

pátek 14. října 2016

Sekce sběratelů CM vydává...

Sekce sběratelů analogických pohlednic vydává dvě nové maxikarty. První je s portrétem Karla IV. a příležitostným razítkem k 700. výročí narození Karla IV., Praha 1.Druhá maxikarta zachycuje portrét Jana Jessenia a je opatřena příležitostným razítkem k výstavě Fero Horniaka v Poštovním muzeu v Praze.Maxikarty budou, jako obvykle, k dispozici pro všechny zájemce přihlášené k odběru maxikaret vydávaných sekcí.


PK

Další maxikarty ke křtu aršíku ZOO I.

Byla by škoda, kdybych neuveřejnil i maxikarty, které vytvořil Zbyšek Veselý ke křtu aršíku ZOO I.Původně jsem zamýšlel, že je přidám do již existujícího článku Křest aršíku ZOO... Protože se však jedná o větší množství maxikaret, vyhrazuji jim samostatný příspěvek, který bude spíš obrazovou prezentací než psaným slovem.

O vydařené akci jsem již psal ve výše uvedeném článku. Jen jednu zmínku na závěr. Zbyšek měl tehdy dostatek času, aby si prošel zoologickou zahradu a okolí a přitom trefil na stánek s dalšími pěknými pohlednicemi zvířat, které aršík zachycuje.Až na výjimky, se tak při troše úsilí, daly všechny pohledy sehnat na jednom místě. Zbyšku, dík za pěkné ukázky.
PK

středa 12. října 2016

Vlastní ZOO známky... - aktualizace

Do článku Vlastní ZOO známky na maxikartách (odkaz na: http://cartesmaximum.blogspot.cz/2016/10/vlastni-zoo-znamky-na-maxikartach.html) přibyly další maxikarty, které vytvořil Zbyšek Veselý.


ze sbírky Zbyška Veselého

V prezentaci je nakonec k vidění na čtyři desítky maxikaret vytvořených s příležitostným razítkem a vlastními známkami ZOO Dvůr Králové. Prezentaci spustíte tlačítkem přehrát, umístěným na levé straně spodního panelu prezentace. Zhruba uprostřed panelu najdete tlačítko Celá obrazovka (X). Kliknutím zvětšíte prezentaci a lépe si tak budete moci soubor prohlédnout.
PK

čtvrtek 6. října 2016

Malíř Pavel Sivko vystavuje v Jilemnici

Od pátku 30. září vystavuje v Krkonošském muzeu v Jilemnici malíř Pavel Sivko.Výstava s názvem Cesty grafiky, představuje výběr z díla inspirovaného přírodou. Část výstavy se věnuje známkové tvorbě. Ve své práci se Pavel Sivko věnuje převážně ilustraci knih, ale též užité a volné grafice, známkové tvorbě a animovanému filmu. Výstava potrvá od 30. září do 30. října 2016.K výstavě byla v pátek 30. září zřízena příležitostná přepážka, která používala příležitostné razítko a příležitostnou R nálepku s motivem jablíček a stromů.Akce se zúčastnila řada návštěvníků, mezi nimiž opět nechyběli ani naši maximafilatelisté. Ti si, kromě dalších filatelistických materiálů, vytvořili řadu analogických pohlednic se známkami, které Pavel Sivko v poslední době výtvarně navrhl. Mně osobně přišlo nejvíce vhod sáhnout do historie a vytvořit analogii k jedné z jeho prvních známek - vánoční známce z roku 2008. Byť jde pouze o pamětní maxikartu, analogie ke známce je téměř dokonalá.Závěrem slovy malíře Pavla Sivka k samotné výstavě: 
"Přírodu považuji za úžasný výtvor, před kterým pokaždé stojím v němém úžasu. V přírodě se nedá nic okopírovat, na to má copyright někdo jiný. A co je mi na ní blízké? Jako bych cítil, že to tu přírodu baví. I mě radost z tvorby odjakživa přitahovala. Mohu si všechno dělat podle svého, na papíře vzniká můj vlastní svět.
Skutečnost, že se téměř výhradně pohybuji v prostoru přírodních motivů, má svou logiku, i když jde pouze o kulisy. Nakonec na přírodě obdivuji víc než ony motivy právě její tvořivost. Jsem přesvědčený, že příroda pořád něco zkouší, a tohle zkoušení, to mě přitahuje, zde mohu uspokojit svou zvědavost. V detailu, v celku i v nadhledu.
 Ano, krajiny mých grafik, kreseb i ilustrací mají mnoho společného s krajinou skutečnou, přesto jsou to krajiny mé, které jsem si vytvořil pro sebe. Je zvláštní, že ačkoliv mohu potvrdit originálnost autorství, někde v koutku duše mám takový nejasný pocit, že krajiny z mých grafik někde skutečně existují, že příroda už je dávno má ve vlastním portfoliu – jen nevím kde. Pak by bylo všechno mnohem jednodušší."
PK

Výsledky volby o nejlepší carte maximum světa roku 2015

Oproti letům minulým se již dnes můžete seznámit s výsledky volby o nejlepší maxikartu světa roku 2015.
V 13. ročníku obsadila první místo holandská maxikarta s autoportrétem malíře Vincenta van Gogha, 2. místo obsadila maxikarta z Malajsie s kosatkou, třetí místo obsadilo Mexiko s maxikartou znázorňující archeologickou lokalitu Xochicalco.

1. místo

2. místo

3. místo

Naše maxikarta s Večerníčkem obsadila 9. místo. Kompletní výsledky 13. ročníku soutěže najdete na odkazu zde.
PK

Nové maxikarty: automobil Tatra 87 a dvouplošník Aero Ab-11

Ve středu 21. září vydala Česká pošta dvě poštovní známky z emise Historické dopravní prostředky. Známky zobrazují automobil Tatra 87 a dvouplošník Aero Ab-11. Ke známkám byly vydány oficiální maxikarty.
Několik soukromých variant k oběma známkám vytvořil a zaslal na ukázku Martin Hlavatý. Martine, díky.


Martin použil denní razítko pošty Praha 1 v den vydání známek.
PK

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...